Autonomous swarm of heterogeneous robots for surveillance operations

Orfanidis G., Apostolidis S., Kapoutsis A., Ioannidis K., Kosmatopoulos E., Vrochidis S., & Kompatsiaris I. (2019), Autonomous swarm of heterogeneous robots for surveillance operations. Workshop on Vision-enabled UAV and counter-UAV technologies for surveillance and security of critical infrastructures (UAV4S), Thessaloniki, Greece