ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

T. G. Stavropoulos, D. Strantsalis, O. Pronakis, S. Nikolopoulos and I. Kompatsiaris (2019). ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ. 8th Panhellenic Conference on Biomedical Technology, 9-10th May 2019, Athens, Greece (to appear)