Προγνωστικά συστήματα στη ΧΛΛ: στατιστική σημαντικότητα = προβλεπτική ακρίβεια?

Π. Μπαλιάκας, Ε. Χατζηλάρη, Α. Ξωχέλλη, Α. Μαρωνίδης, Ά. Βαρδή, M. Mattsson, K. Larsson, Β. Δούκα, Μ. Ισκας, Γ. Καραβαλάκης, Α. Παπαλεξανδρή, C. Niemann, M. Montillo, Α. Αναγνωστόπουλος, D. Oscier, S. Pospisilova, F. Davi, Ν. Σταυρογιάννη, P. Ghia, Α. Χατζηδημητρίου, R. Rosenquist, Σ. Νικολόπουλος, Γ. Κομπατσιάρης, Κ. Σταματόπουλος, " Προγνωστικά συστήματα στη ΧΛΛ: στατιστική σημαντικότητα = προβλεπτική ακρίβεια?", 26o Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα,  12-14 Νοεμβρίου 2015