Εφαρμογή Αυτοματοποιημένης Τρισδιάστατης Ανασύνθεσης Στεφανιαίων Αρτηριών στην Ανίχνευση Ευάλωτων Αθηρωματικών Πλακών

Γ. Γιαννόγλου, Α. Αντωνιάδης, Ι. Χατζηζήσης, Χ. Δουλαβεράκης, Ι. Τσαμπουλατίδης, Α. Μπίλης, Ι. Κομπατσιάρης, "Εφαρμογή Αυτοματοποιημένης Τρισδιάστατης Ανασύνθεσης Στεφανιαίων Αρτηριών στην Ανίχνευση Ευάλωτων Αθηρωματικών Πλακών", 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 29-31 Οκτωβρίου 2009, Αθήνα.